Lidmaatschap SV De Korrel - SV De Korrel

Ga naar de inhoud
Informatie Lidmaatschap SV De Korrel
Contributies
SV De Korrel Contributies voor schieten met vuurwapens

Contributie hoofdlid                                       180,00 euro
Inschrijfgeld SV De Korrel                              50,00 euro
Contributie juniorschutter (18 tm 20 jaar)       75,00 euro
Junior schutter betaald geen inschrijfgeld

Basis cursus                                                  45,00 euro
Groot kaliber cursus                                      gratis

Opmerking:
Contributiejaar: juli tm juni
Je bent juniorschutter als je bij aanvang van het
contributiejaar nog geen 21 jaar bent.

KNSA
Contributie hoofdlid                                      42,50 euro
Inschrijfgeld                                                  42,50 euro

Juniorschutter A (18 tm 20 jaar)                  22,00 euro
Juniorschutter B (15 tm 17 jaar)                  17,00 euro
Juniorschutters betalen bij de KNSA geen inschrijfgeld

Opmerking:
KNSA contributiejaar = kalenderjaar

LET OP: Bedragen gelden voor het contributiejaar 2023-2024


SV De Korrel voor schieten met uitsluitend luchtwapens

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 minimaal 16 jaar;
 contributie €125 + inschrijfgeld €25;
 veiligheidscursus (aangepast voor lucht!) + PvB;
 géén KNSA-lid;
 normale aanvraagprocedure (incl. VOG);
 moet voldoen aan de geluidsnormen voor de buitenbaan, ondergaat een decibel meting;
 aangepast clubpasje (alleen lucht);
 maximaal kaliber .45. (alleen met extra geluidsdemper om aan decibel meting te voldoen)

Wat wordt van u verwacht:
Als lid verwachten wij van u dat u zich inzet voor de vereniging en dat u een aantal werkzaamheden verricht. Dat kan zijn de functie van baancommandant of barbeheerder of u komt helpen bij het onderhoud. Wilt u geen dienst verrichten dan is er de mogelijkheid tot afkopen. Daarnaast kan een beroep op u gedaan worden om te ondersteunen bij wedstrijden of activiteiten voor de leden, dit staat los van de diensten. Uw beroep speelt daarbij wellicht een rol.

Interesse in een lidmaatschap
EERST LID,
DAN DE BASISCURSUS
De basiscursus bestaat uit een viertal punten:
• Powerpoint uitleg veiligheid wapens en richtmiddelen
• Veiligheid met vuurwapens op de schietbaan
• Een basistraining pistool op 25mtr
• Een basistraining geweer op 50mtr

Afsluiting van de basistraining doormiddel van een schietproef.
Als u die proef met goed gevolg aflegt mag u zelfstandig schieten op de baan.
Dit kan met verenigingswapens of eigen wapen indien u beschikt over een verlof.

Kennis maken met de schietsport kan ook, als introducé !
Een persoon mag volgens de regelgeving 3x per jaar als introducé kennis maken met de schietsport.
De introductie heeft als doel mensen kennis te laten maken met de schietsport en twijfel weg te nemen om lid te worden.

Wat moet u doen en heeft u nodig om als introducé te mogen schieten onder begeleiding van een instructeur of een ervaren schutter:
1. U bent uitgenodigd door een ander lid of heeft zich aangemeld als introducé.
2. U overlegt een door Nederlandse entiteit afgegeven geldig legitimatiebewijs zoals, Rijbewijs, Identiteitsbewijs of Paspoort.
3. U dient ingeschreven te worden in ons introducé register.
4. U draagt een badge met daarop INTRODUCÉ, nadat u ingeschreven bent in het introducee register.
5. U gaat de schietbaan op onder begeleiding en volgt nauwgezet de instructies die u gegeven worden.
6. Het wapen wordt u overhandigt op het schietpunt en dient ten alle tijden geladen of ongeladen in de richting van de kogelvanger gehouden te worden.
7. U verlaat niet zonder begeleiding het schietpunt of schietbaan.
8. Het is verboden om munitie of delen van munitie (lege hulzen) mee te nemen van de schietbaan.
9. Het is verboden om te fotograferen of filmen binnen onze vereniging, zonder toestemming van de verlofhouder.


HOOFDSPONSOR

Terug naar de inhoud