Downloads - SV De Korrel

Ga naar de inhoudDOWNLOADS

Formulieren voor eerste verlof, bij of afschrijven wapens, verlenging verlof, etc.
Graag digitaal invullen, uitprinten en meenemen voor verdere afhandeling.
Opmerking: Vul alleen datgene in waarvan je 100% zeker bent.

OVERZICHT PRIJZEN
Contributie (contributiejaar: juli tm juni)
Inschrijfgeld 50 euro
Contributie hoofdlid 165 euro
Contributie juniorschutter 65 euro (Je bent juniorschutter als je bij aanvang van het contributiejaar nog geen 18 jaar bent)

KNSA (contributiejaar = kalenderjaar)
Inschrijfgeld 35 euro (juniorschutters betalen bij de KNSA geen inschrijfgeld)
Contributie hoofdlid 42,50
Contributie juniorschutter A (18 tm 20 jaar) 22 euro
Contributie juniorschutter B (15 tm 17 jaar) 17 euro
Contributie juniorschutter C (tm 14 jaar) 17 euro

LET OP: bovenstaande contributies voor SV de Korrel gelden voor het contributiejaar 2019-2020. Bovenstaande contributies voor de KNSA gelden voor het contributiejaar 2020.

Wat wordt van u verwacht.
Als lid verwachten wij van u dat u zich inzet voor de vereniging en dat u een aantal werkzaamheden verricht. Dat kan zijn de functie van baancommandant of barbeheerder. Of u komt helpen bij het onderhoud. U kunt u hiervoor aanmelden, het kan ook zijn dat u gevraagd wordt voor bepaalde werkzaamheden . Uw beroep speelt daarbij wellicht een rol.
EERST LID,
DAN DE BASISCURSUS
De basiscursus bestaat uit een viertal punten:
• Inleidend praatje
• Veiligheid met vuurwapens
• Een basistraining pistool
• Een basistraining geweer

Afsluiting van de basistraining vindt plaats met een schietproef.
Als u die proef met goed gevolg aflegt mag u zelfstandig schieten op de baan.


HOOFDSPONSOR

Terug naar de inhoud