Interne Competitie - SV De Korrel

Ga naar de inhoud
Interne Competitie
SV De Korrel
Bij deze een uitleg omtrent interne competitie schieten met een overzicht van het aantal schoten en kaarten die geschoten moeten worden bij deelname. De totale competitie bestaat uit 5 wedstrijden.De IC is voor alle leden van “SV de Korrel” die een verlof hebben verplicht, dit komt voort uit de basiscertificering vanuit de KNSA. Niet deelnemen aan deze IC, kan grote gevolgen hebben voor de vereniging en zijn leden (lees intrekking van verloven door bijzondere wetten en het verliezen van de certificering bij de KNSA)

Een verlof wordt namelijk verleend voor verdere bekwaming in de schietsport met een eigen wapen, met als uiteindelijk doel deelname aan wedstrijden/IC. Met de interne competitie kan gestart worden vanaf 1 januari, series worden door de baancommandant verstrekt. Daarom is het belangrijk dat het aanmelden ruim op tijd gedaan wordt. Vergeet niet de kaarten in te leveren bij de baancommandant. Met regelmaat zal de IC commissie de geschoten kaarten beoordelen en gepubliceren op het publicatiebord, tevens zal deze per mail worden toegestuurd.

Leden moeten er zelf voor zorgen dat ze in de pas lopen, gemiddeld één serie per 2 maanden. Op de score lijsten kan men zien welke serie(s) nog missen, haal deze zo snel mogelijk in. In december van het jaar wordt op de website weer de mogelijkheid gegeven om op te geven/wijzigen welke discipline ze het aankomende jaar willen schieten. Mocht er door omstandigheden niet kunnen worden voldaan aan de eis om in iedere 2 maandelijkse periode een serie te schieten, dan vraagt het bestuur van de Korrel hier een toelichting voor. Uiteraard zal er rekening worden gehouden met werk en privé omstandigheden. De 5 wedstrijden gelden voor één discipline om de IC af te ronden. Zoals eerder vermeld op het aanmeldformulier, kunnen leden die een ranking hebben of deelnemen aan een IC bij een andere vereniging dit schriftelijk overleggen aan het bestuur van S.V. de Korrel. Het doorgeven van deze ranking/scores tot 1 oktober, dit i.v.m. controle door de wedstrijdcommissie.

Let op: De wedstrijdcommissie zal hier per 2 maanden op toezien, of eenieder aan zijn/haar verplichting aan deelname aan de IC voldoet. Is dit niet het geval, dan wordt men (en het bestuur) hiervan op de hoogte gebracht en de mogelijkheid geboden dit alsnog te doen. Geeft men hier geen gehoor aan, dan kunnen er bestuurlijke maatregelen volgen.

HOOFDSPONSOR

Terug naar de inhoud