02

Aanmelding
Voor aanmelding dient u het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren met drie pasfoto’s. Een korte toelichting op het aanmeldingsformulier vindt u hier. Als leeftijdsgrens hanteert de vereniging een minimumleeftijd van 16 jaar. Daarnaast moet u ook een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen bij de gemeente van uw woonplaats. Een aanvraag VOG moet mede ondertekend worden door een bestuurslid van de vereniging, in beginsel is dat de secretaris. Als u het aanmeldingsformulier met VOG en foto’s heeft ingediend krijgt u een nota. Deze bestaat uit het aanmeldingsformulier, waarop aan de onderzijde in een kolom de inschrijfkosten en de contributie zijn aangegeven. Dit formulier wordt u via e-mail toegezonden. Heeft u geen e-mail dan volgt toezending per post. Na betaling van het bedrag krijgt u uw badge en lidmaatschapsbewijs, wordt uw foto en naam op het publicatiebord gehangen en worden uw gegevens doorgegeven aan de trainers voor de basiscursus.

De basiscursus bestaat uit een viertal punten:
Inleidend praatje
Veiligheid met vuurwapens
Een basistraining pistool
Een basistraining geweer

Afsluiting van de basistraining vindt plaats met een schietproef.
Als u die proef met goed gevolg aflegt mag u zelfstandig schieten op de baan.

Contributie (contributiejaar: juli tm juni)
Inschrijfgeld 50 euro
Contributie hoofdlid 156 euro
Contributie gezinslid 110 euro
Contributie juniorschutter 54 euro (Je bent juniorschutter als je bij aanvang van het contributiejaar nog geen 18 jaar bent)

KNSA (contributiejaar = kalenderjaar)
Inschrijfgeld 35 euro (juniorschutters betalen bij de KNSA geen inschrijfgeld)
Contributie hoofdlid 42,50
Contributie juniorschutter A (18 tm 20 jaar) 22 euro
Contributie juniorschutter B (15 tm 17 jaar) 17 euro
Contributie juniorschutter C (tm 14 jaar) 17 euro

LET OP: bovenstaande contributies voor SV de Korrel gelden voor het contributiejaar 2017-2018. Bovenstaande contributies voor de KNSA gelden voor het contributiejaar 2018.


Wat wordt van u verwacht.
Als lid verwachten wij van u dat u zich inzet voor de vereniging en dat u een aantal werkzaamheden verricht. Dat kan zijn de functie van baancommandant of barbeheerder. Of u komt helpen bij het onderhoud. U kunt u hiervoor aanmelden, het kan ook zijn dat u gevraagd wordt voor bepaalde werkzaamheden. Uw beroep speelt daarbij wellicht een rol.

Download hier het aanmeldingsformulier: Aanmeldingsformulier_SV_de_Korrel_2019

U kunt een informatiepakket met aanmeldformulier ook op de vereniging afhalen.

Als u lid wordt/bent, gaat u akkoord met de registratie en verwerking van uw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals vermeld op de KNSA website: KNSA AVG

Download hier onze AVG verklaring: Privacy en AVG verklaring SV De Korrel

U kunt een Brochure AVG en omschrijving Register verwerkingen downloaden voor meer informatie

.

SVdeKorrel | Accomodatie | Bestuur | Huisregels | Lid worden | FAQ | Contact |

Onze sponsors:

25
sita-logo
Unit4